Създадените рециклиращи заводи изискват събраното стъкло да бъде сортирано по цвят, да има само безцветно, зелено или кафяво стъкло. Важно е да се уточни, че ако веднъж стъклото е оцветено, то няма как отново да стане безцветно. За създаването на нови прозрачни буркани не могат да се използват цветни трошки. Цветното стъкло предпазва по- чувствителните храни и напитки към светлина. В днешният развит свят има всичко. Всяка една нова фирма иска да предложи продукт или услуга, които да се отличава от вече съществуващите. Има голям избор от материали за строеж, интериорни мебели, качествени смесители, като в голяма част от тях също присъства стъклото като елемент. Не всички стъклени продукти могат да се рециклират. Предмети като електрически крушки, прозоречно стъкло, или всички създадени огледала и чинии не са направени от материала, от който са създадени бурканите и бутилките, точно заради това не бива да се смесват с годното за рециклиране стъкло.

Стъклото е материал, който е широко използван и в автомобилите. Техните фарове могат да се окажат водещи по пътя към по-мощни слънчеви панели в космоса и на земята. Постоянно се създават нови и нови технологии, които позволяват на фаровете от деветнадесети век да фокусират светлина на много по - огромни разстояния. Инженерите на НАСА използват специални лещи, които имат за цел да подобрят добива на слънчева енергия в космоса са все по- качествени и показват отлични резултати. С употребата на френелови лещи се създава миниатюрна фотоволтаична система. Стъклото присъства навсякъде около нас. Дори в малки количества на някои качествени плочки за баня, за да има по добър ефект, или душ кабини изцяло от стъкло. Системата на тези лещи е с дебелина само хилядни от сантиметъра, което позволява на многослоен масив от слънчеви панели да абсорбират концентрирана светлинна енергия при малка площ на клетката. Така от рециклиране, до лещи за Космоса, стъклото е материал, който не спира да се развива и използва.

Важно е да започнем с това, че сред основните социално-икономическите фактори най- силно влияние има на фактора -потребление. Всяка една дървесина успява да достигне и да намери своето приложение в строителството, в производството на мебели, мебели за баня, хартия и много други. Всичко зависи от търсенето, а когато се наблюдава едно голямо нарастване на търсене на дървесина като суровина и предмет на външната търговия, то тя моментално се превръща в един от водещите фактори за увеличаване на добивите особено през последните години.
Несъмнено силно влияние оказва и транспортния фактор. От него също зависи развитието на дърводобива, цялостната дървообработваща и целулозно-хартиената промишленост. Според обема на суровината и на готовата продукция тя става и по скъпа, и с по високо качество за потребителя. Влиянието на този фактор се вижда веднага най- вече при строителството на предприятия. Също така транспортният фактор е причина за оскъпяването на дърводобива в онези по - труднодостъпни местности, където е необходимо да се използва животинска тяга. Съществуват множество магазини за мебели, паркет магазини, за аксесоари, които предлагат дървени изделия, с гаранция. Не можем да не споменем и силното влияние на работната ръка. Изключително важен елемент от демографските фактори. Благодарение на него се осъществява производствения опит и традиции в определена дейност остават за следващите поколения, които ги доразвиват и дават нещо свое. Екологичният фактор също не бива да се пропуска. Под негово влияние се оформят цели 2 направления. Единият от тях е изсичането на значителна част от горските масиви, което веднага води до екологично равновесие и намаляване на баланса на водният отток и др. И второто направление е че редица производства от дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост прекалено много замърсяват въздуха, като цяло почвите и за жалост водите. Според вас какво трябва да се направи, за да се намали това нарушаване върху околната среда?

Источник - TopMaistor.com

Домът наистина е важна част от живота на човек. В развитието на всеки, рано или късно идва момент, когато се появява нуждата от собствено жилище. Когато всеки от нас се сдобие с

Можете да поръчате или предлагате платени услуги в Bit-Pazar.eu на частни лица, търговски организации и правителствени агенции и могат да публикуват съответните обяви за услуги.
Сайтът предоставя услуги от различни видове: