Коронавирус COVID-19 в България и по света

Есри България е социално отговорна компания и като такава изготви и поддръжа настоящия дашборд с цел обществена осведоменост на базата на публично обявените данни от Националния кризисен щаб с прилагане на възможностите на ГИС технологиите. Есри България не носи отговорност за достоверността, както и за каквито и да било противоречия или разминавания в публикуваната на този сайт информация, както и за забавяне в обновяване на данните. Публикуваната информация не трябва да се използва като средство за превенция или други медицински действия. Есри България не носи отговорност за претърпени щети или пропуснати ползи на трети лица във връзка с този сайт и публикуваната на него информация. Информация за състоянието по света можете да намерите в ресурсите публикувани в COVID-19 ArcGIS Hub.

Източник на демографските данни: НСИ