Както знаем ,тълковното значение на думата "народ" е - група от хора , населяващи една страна. Но да наречем просто едно население народ , е нужно доста...Защото народа е организъм , който мисли , действа , създава...Който непрекъснато търси , изисква и се бори за най -ценното -Свободата.